×
language

Navigation
Main Category
Anawar Hlwam Sea Food Market
Anawar Hlwam Sea Food Market

Anawar Hlwam Sea Food Market

Phone : 09740940819
Email :
City : Yangon
အမှတ် (၅၈၄) ၊လှိုင်မြစ်လမ်း ၊အပိုင်း (၆) ၊လှိုင်သာယာ။
သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော ရေချိုရေငန်ငါးများကို ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်ရှင့်။